=>>> BẢNG GIÁ THAY BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TẠI NINH BÌNH.

=>>> Bảng giá Sửa chữa – Thay bàn phím Laptop Asus chính hãng lấy ngay tại Ninh Bình.

Khách hàng ngồi xem quan sát trực tiếp

Khách hàng được ngồi xem trực tiếp lấy liền từ 15-30 phút

Chế độ bào hành tốt nhất đổi mới 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

Bảng giá tham khảo kho có hơn 1000 model luôn có sẵn tại cửa hàng
BÀN PHÍM LAPTOP – KEYBOARD ASUS GIÁ BH
 Bàn phím Laptop ASUS K40X 180,000 12T
 Bàn phím Laptop ASUS K42X/A42X ĐEN CÓ KHUNG 200,000 12T
 Bàn phím Laptop ASUS X44HE 200,000 12T
 Bàn phim Laptop Asus N61J, N61, G60J, X61, X61GX, X61SL, X61Q (Black) 260,000 12T
 Bàn phím Asus X44H 270,000 12T
 Bàn phím Asus K42, k43, U30, UL30, UL30A, UL30V, UL30VT 270,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus X43 X43BE X43BR X43BY X43E X43SA X43SD X43SJ X43SM X43SV X43TA X43TK X43U 390,000 12T
 Bàn phím Asus K42, K43, UL30, X42, X42J 290,000 12T
 Bàn phím Asus K42, U81, U81A, UL30, A40, A40J, A40D, A40DE, A40E, X44H 290,000 12T
 Bàn phím Asus A42J 290,000 12T
 Bàn phím Asus X451 290,000 12T
 Bàn phím Asus K42 290,000 12T
 Bàn phím Asus G50 290,000 12T
 Bàn phím Asus K43 290,000 12T
 Bàn phím Asus A42 A42d A42f A42j K42 K42j K42F 290,000 12T
 Bàn phím Asus X44H X44HY X43 X43S X43J A83S 390,000 12T
 Bàn phím Asus U50 U50A U50F U50VG UX50 UX50V 270,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X451 X51H X51L X51R X51RL X451CA X451MA X451MAV 390,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K42JC 270,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X44 X44C X44HR X44L X44LY X44H X44HY Series 390,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K42 K42J K42F K42D K42N K42JB K42JC K42JK K42JV 270,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K45 K45E K45V K45C K45VM 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K43E, K43S, K43B, K43T, K43U 290,000 12T
 Bàn phím Asus K42, K42IJ, K43, K42IL, X44h, X42, X44 (Phím chìm) 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus X42 X42DE X42DQ X42DR X42DY X42F X42JA X42JB X42JC X42JE X42JK X42JP X42JR X42JY X42JZ X42N 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X44 X44C X44HR X44L X44LY X44H X44HY X44LY X45 X45A X45C X45U X45VD P43 P43E P43SJ 290,000 12T
 Bàn Phím Asus X55H, X55A, X55C, X55, X55VD, X55U (Black) 290,000 12T
 Bàn phím Asus K42, K42IJ, K43, K42IL, X44h, X42, X44 (Phím nổi) 290,000 12T
 Bàn phím Asus K42, K42IJ , K42IL, A42, A42F, A40J, X42, K43, X44,U80, UL80 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus G51 G51J G51JX G51VX G53 G53JW G53SW G53SX G60 G60J G60JX G72 G72GX G73 G73JH G73JW G73SW (Phím nổi) 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus A73 A73BE A73BR A73BY A73E A73SD A73SJ A73SM A73SV A73TA A73TK (Phím nổi) 290,000 12T
 Bàn phím Asus K45, K45A 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N K53E (Phím nổi) 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K53 K53S K53SJ K53SC K53U K53Z K53BY K54C K54H K54HR K54HY K54L X53U X53Z X73B 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K45A K45DE K45DR K45N K45VD K45VJ K45VM K45VS N45 N45SF N45SL N45VM N46 N46JV N46VB N46VJ N46VM N46VZ 270,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K43 K43BR K43BE K43BY K43E K43SA K43SD K43SJ K43SM K43SV K43TA K43TK K43U K43S (Đen) 270,000 12T
 Bàn phím laptop Asus A73 A73BE A73BR A73BY A73E A73SD A73SJ A73SM A73SV A73TA A73TK (Phím thường) 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X42 X42DE X42DQ X42DR X42DY X42F X42JA X42JB X42JC X42JE X42JK X42JP X42JR X42JY X42JZ X42N P42 P42F P42J P42JC 270,000 12T
 Bàn phím Asus K45A, K45DE, K45DR, K45N, K45VD, K45VJ, K45VM, K45VS, N45, N45SF, N45SL, N45VM, N46, N46JV, N46VB, N46VJ, N46VM, N46VZ 270,000 12T
 Bàn phím Asus K52 Phím nổi, K52, G50, G70, G71, G1, G2, A52, A52F, A43, A52J 270,000 12T
 Bàn phím laptop Asus UL50 270,000 12T
 Bàn phím Asus K53 280,000 12T
 BÀN PHÍM ASUS X8AIJ 280,000 12T
 Bàn phím Asus X450 280,000 12T
 Bàn phím Aus K42/K43/A42 280,000 12T
 Bàn phím Asus K53 K series 280,000 12T
 Bàn phím Asus X54H, X54, X54C, X54L, X54XI, X54XB 280,000 12T
 Bàn phím Asus U30, UL30A, UL30V, UL30VT, UL30, U80, UL80, U81, U81A (Phím chìm) 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K40/K40i/X8Ai 280,000 12T
 Bàn phím Asus K40IJ, K40IL, X8AIJ, K40, K40E, K40AN, K40AB (Black) 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N K53E K53S K53SV K53SD K53JE (Phím nổi) 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus X8AC X8AAB X8AAD X8AAF X8AID X8 AIE X8AIL X8AIJ X8AIN X8AIP X8BIT X8BVT X8DIJ X8EJQ X8EJV X8FF X8AE X8FJC X8AIJ Pro8BIJ 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K42 K42DE K42DQ K42DR K42DY K42F K42JA K42JB K72JC K42JE K42JK K42JP K42JR K42JV K42JY K42JZ K42N K42F (Đen) 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus A42J A42JA A42JB A42JC A42JE A42JK A42JP K42JR K42JV K42JY K42JZ (Đen) 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus UL30 U30 UL30A UL30V UL30AT UL30JT UL30VT UL30VT UL80 UL80A UL80AG UL80JT UL80V UL80VS UL80VT U31 U31F U31JG U31SD U31SG (Đen) 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus B830 X401 X401A X401U X401E 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X550LN X550CA X550CC X550CL X550DP X550EA X550JD X550JK X550LA X550LAV X550LB X550LC X550LD X550LDV X550LNV X550VB X550VC X550VL X550WA X550WE X550ZA X550ZE 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus P42 P42F P42J P42JC K43 K43BE K43BR K43BY K43E K43SA K43SD K43SJ K 43SM K43SV K43TA K43TK K43U 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N (Phím thường) 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K53 K53BE K53BR K53BY K53TA K53U K53Z K54C K54H K54HR K54HY K54L X53U X53Z X73B (Cáp thẳng) 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X551CA X551MA X551MAV 280,000 12T
 Bàn phím Asus K52, K53 280,000 12T
 Bàn phím Asus K40, X8AIJ 280,000 12T
 Bàn phím Asus K42, UL80V, A42, K43, X44H, A42, A42d, A42f, A42j, K42, K42j, K42F 280,000 12T
 Bàn phím Asus X401, B830, X401, X401A, X401U 280,000 12T
 Bàn phím Asus X450, X451, X501, X550, X551 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X453 280,000 12T
 Bàn phím Asus K55A, K55, X501, K55N, K55V (Black) 280,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus X501 X501A X501U X501EI X501XE X501XI 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X552VL X552CL X552EA X552EP X552LA X552LD X552LDV X552MD X552WA X552WE 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X502 X502C X502CA 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X553 X553M X553MA K553M K553MA F553M F553MA 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus X550 X552 P550 R510 F552 280,000 12T
 Bàn phím Asus K46 , K46c , K46cm , K46ca 280,000 12T
 Bàn phím laptop Asus K46 K46C K46E K46CA K46CM K46CB 290,000 12T
 Keyboard Asus K50, K51, K50AB, K50AD, K50AF, K50C, K50IN, K50IJ 290,000 12T
 Keyboard Asus K50, K60, K61, K62, K70, K72, F52, F90, P50, X5D, X51, X70I Series, P/N: 07G73US-528, 0KN0-511US02 290,000 12T
 Bàn phím laptop Asus TP550 290,000 12T
 Bàn phím Asus U30, UL30A, UL30V, UL30VT, UL30, U80, UL80, U81, U81A (Phím nổi) 290,000 12T
 Bàn phím Dell N5110, M5, 5100, 5110, 5030, 5500, 15R/ Dùng cho máy core i5 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K55A K55DE K55DR K55N K55VD K55VJ K55VM K55VS A55A A55BM-A/U A55BM-E A55BM-E/BR A55BM-K A5-C A55DE A55DR A55M-A A55M-E A55N A55VD A55VJ A5VM A55VS 290,000 12T
 Bàn phím Asus K50, K51, K50AB, K50C, K60, K61, K62, K60IJ, K70, K72 (Black) 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K50 K51 K50AB K50AD K50AF K50C K50IN K50IJ K50IN K50AE K50AF K50IE K50IL K50IP K60 K60IJ K60IN K61 K61IC K62 K62F K62JR 290,000 12T
 Bàn phím Asus K55, K55A, K55DE, K55DR, K55N, K55VD, K55VJ, K55VM, K55VS, A55A, A55BM-A/U, A55BM-E, A55BM-E/BR, A55BM-K, A5-C, A55DE, A55DR, A55M-A, A55M-E, A55N, A55VD, A55VJ, A5VM, A55VS 290,000 12T
 Bàn phím Asus K46, K46C, K46E, K46CA, K46CM, K46CB 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K40 K40AB K40AC K40AD K40AF K40C K40ID K40IE K40IE K40IJ P30 P30A P30AD 290,000 12T
 Bàn phím Asus K40, K40AB, K40AC, K40AD, K40AF, K40C, K40ID, K40IE, K40IE, K40IJ, P30, P30A, P30AD 290,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus X402 X402C X420CA S400 S400C S400CA 290,000 12T
 Bàn phím Asus X402, X402, X402C, X420CA, S400, S400C 290,000 12T
 Keyboard Asus EEE PC 700, 701, 900, 901 300,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus EPC EEE PC EeePC 700 700GE 701 701SD 701SDX 900AX 9000HA 900HD 900SD 900DR 901 (Đen) 300,000 12T
 Bàn phím Asus EEE PC700 300,000 12T
 Keyboard Asus F80 series 300,000 12T
 Bàn phím Asus F80, F80S, F80CR, F80Q, F80L, F81, F81S, F83SE (Black) 300,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus F80 F80S F80CR F80Q F80L X82 X82CR X82L X82Q X82S X85 X85A X85C X85SE X85U X85VD X88 X88SE X88VD X88VF F81 F83SE 300,000 12T
 Bàn phím Asus K53U, K53B, K53T, X53B, X53U, X54C, K73T, X73B, K54U 300,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus K75A K75DE K75VD K75VJ K75VM A75A A75DE A75VD A75VJ A75VM R500A R500DE R500DR R500N R500VD R500VJ R500VM R500VS 300,000 12T
 Bàn phím Asus K55 300,000 12T
 Keyboard Asus K53U K53B K53T X53B X53U X54C K73T X73B 310,000 12T
 Bàn phím laptop Asus A8 A8DC A8E A8F A8FM A8H A8HE A8J A8JA A8JC A8JE A8JM A8JN A8JP A8JR A8JS A8LE A8M A8N A8N32 A8N5X A8N-E A8N-SLI A8NVM A8R32MVP A8R-MVP 310,000 12T
 Keyboard Asus EEEPC 700, 701, 900, 910 320,000 12T
 Bàn phím Asus W3000, Z99, A8, F8, N80, X80, X83, W3 320,000 12T
 Keyboard Asus EEEPC 1005HA, 1008, Series 320,000 12T
 Keyboard Asus EPC700, EPC701,EPC900, EPC91 320,000 12T
 Keyboard Asus EPC EEEPC 700 701 900 901 320,000 12T
 Bàn phím Asus EEEPC 1000HE, 1000H, 1005PR (Black) 320,000 12T
 Bàn phím Asus EEEPC 700, 900, 901, 701, 2G, 4G, 8G (Black) 320,000 12T
 Bàn phím Asus 1005HE,1008HA,1001HA,1001H,1005HA (Black) 320,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus EEEPC EPC 904 904ha 904hd 904HG 905 1000 1000H 1000HA 1000HAB 1000HD 1000HE 1000HG 1000HV (Đen) 320,000 12T
 Bàn phím Laptop Asus EEEPC EPC 1005HA 1005HB 1005HAG 1005HR 1005P 1005PE 1005PG 1005PR 1008HA 1008P 1001P 1001PX 1001PXD 1101HA 1101HA_GG 1101HAG R101 R101D (Đen) 320,000 12T
 Bàn phím ASUS W3000 Z99 F8 F80 F8S F8P W3 W3000 W3A W3J W3N W3V W3Z 330,000 12T

* Nếu bạn băn khoăn về  chất  lương, Giá cả  và BH với THÁI HỌC COMPUTER  bạn sẽ quên đi nỗi lo về giá, Chất lượng và dịch vụ Bảo hành.

“VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN – VỪA LÒNG KHÁCH ĐI”
* Liên hệ để được tư vấn: 

THÁI HỌC COMPUTER  Chuyên Bàn Phím Laptop Asus
Hotline: 0975 881 851 
Website: https://mayinhninhbinh.com
Địa Chỉ: 27 và 47 Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thời gian làm việc: T2 – CN : 7h30 –  21h

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÁI HỌC

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com